WARUNKI GWARANCJI

UWAGA! Gwarancja firmy Husqvarna jest ważna tylko z kartą gwarancyjną wydaną przy zakupie i dowodem zapłaty.


1. Karta gwarancyjna może być wystawiana wyłącznie na towary wprowadzone do obrotu w Polsce
przez firmę Husqvarna Poland Sp. z o.o., ul. Wysockiego 15 B, 03-371 Warszawa i sprzedawane w
Autoryzowanych Punktach Dilerskich sieci Husqvarna w Polsce.
2. Karta gwarancyjna jest ważna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wyłącznie z dokumentem zakupu.
Nie wydaje się duplikatów kart gwarancyjnych.
3. Karta gwarancyjna musi być wystawiona w dniu sprzedaży. Karta bez wypełnionych wszystkich rubryk
jest nieważna.
4. Dane sprzedawcy i data sprzedaży na karcie gwarancyjnej i dokumencie sprzedaży, muszą być
identyczne.
5. Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z Instrukcją Obsługi dołączoną do maszyny i
przestrzegania podanych w niej zasad użytkowania, obsługi i konserwacji.
6. Gwarancji udziela Husqvarna Poland Sp. z o.o. na okres:
a. 24 miesięcy od daty zakupu przy sprzedaży konsumenckiej (dla pomp elektrycznych Gardena 36
miesięcy)
b. 12 miesięcy od daty zakupu w obrocie profesjonalnym (dla pomp elektrycznych Gardena 36
miesięcy)
c. 36 miesięcy od daty zakupu w obrocie konsumenckim i profesjonalnym dla produktów Gardena
zasilanych bezpośrednio napięciem 230V: pompy do wody, roboty koszące, kosiarki, aeratory,
wertykulatory, podkaszarki, nożyce do żywopłotu, pilarki łańcuchowe, dmuchawy oraz zestawy
Gardena Smart System (nr. produktu: 19060, 19061, 19106)
7. Powyższe okresy gwarancyjne warunkowane są przeglądami urządzenia, jeżeli wymóg ich wykonania
wynika z dołączonej do towaru instrukcji obsługi. Brak przeglądów anuluje roszczenia wynikające z tytułu
gwarancji.
8. Do przyjmowania zgłoszeń reklamacji, wykonywania napraw reklamacyjnych i przeprowadzania
wynikających z instrukcji obsługi konserwacji i przeglądów, uprawnione są wyłącznie autoryzowane
serwisy firmy Husqvarna. Aktualny wykaz serwisów dostępny jest na stronie www.husqvarna.pl oraz pod
numerem telefonu 022 330 96 00.
9. Gwarancja obejmuje bezpłatne usuwanie usterek wynikających z wad materiałowych lub montażowych.
Gwarancja nie obejmuje innych roszczeń związanych z uszkodzeniem towaru oraz roszczeń związanych z
utratą zysków lub poniesionych kosztów wynikających z uszkodzenia towaru.
10. Urządzenie zgłaszane do reklamacji musi być kompletne, (z zespołem roboczym), i znajdować się w
stanie, w jakim nastąpiło uszkodzenie (bez demontażu i czyszczenia). Punkt serwisowy zobowiązany jest
wydać osobie zgłaszającej reklamację "Protokół przyjęcia do reklamacji".
11. Naprawa reklamacyjna winna być wykonana w terminie do 30 dni kalendarzowych.
12. Gwarancja nie obejmuje napraw (wymiany zespołów lub części, przeglądów i regulacji) wynikających z
normalnego zużycia części i zespołów, do których należą: elementy układu tnącego, bębny sprzęgła,
taśmy hamulca, narzędzia robocze, paski klinowe i zębate, koła napędowe pilarek elektrycznych,
sprężyny, amortyzatory, sprzęgła, świece, żarówki, zabezpieczenia, filtry, dysze, membrany, wirniki
pomp.
13. Gwarancja nie obejmuje przeglądów i regulacji oraz wymiany zespołów/części zużytych w wyniku
eksploatacji. Nie podlegają także gwarancji uszkodzenia spowodowane użytkowaniem urządzenia ze
zużytymi częściami/zespołami.
14. W okresie gwarancyjnym do sporządzenia mieszanki paliwowej do silników dwusuwowych należy
stosować olej HUSQVARNA/McCULLOCH lub jego odpowiednik zalecany przez Autoryzowane Punkty
Dilerskie - o ile instrukcja obsługi nie stanowi inaczej.
15. Użytkownik traci gwarancję w przypadku:
a. stosowania sprzętu niezgodnie z przeznaczeniem lub niezgodnie z instrukcją obsługi.
b. pracy urządzeniem pomimo wystąpienia objawów usterki
c. nie wykonywania lub nieprawidłowego wykonywania konserwacji i obsługi okresowej.
d. niewłaściwego przechowywania lub przewożenia sprzętu.
e. dokonywania napraw, regulacji lub zmian konstrukcyjnych poza autoryzowaną siecią serwisową
firmy Husqvarna. Stosowania niewłaściwych, nieoryginalnych i nie zatwierdzonych do obrotu
przez Husqvarna części, podzespołów lub akcesoriów (np. prowadnicy, łańcucha, głowicy
żyłkowej, tarczy tnącej).
f. użytkowania maszyny niekompletnej lub ze zużytymi zespołami/częściami.
g. stosowania innych niż zalecane przez autoryzowane serwisy materiałów pędnych, smarów i
olejów.
16. Niniejsza gwarancja jakości gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego
wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Producenci

 • logo 9bf526e6f6594c86a9ca5e009f0699e8.jpg
 • logo 792b3ea1e6ee4597aa11aa4911e6917d.jpg
 • logo d6ca1f4de38e4f58a5ab8302d7b92c3e.jpg
 • logo c50315c9a8994b7ba8e5460dc0513418.jpg
 • logo a8edd8706fac4f8cb7840b6692129196.jpg
 • logo aeafdfc467e645cf83673b7aee99184d.jpg
 • logo e60697a1c49d4745ba9992c7ca82293f.jpg
 • logo 04f49933753d47f2a94d294903ec9a75.jpg
 • logo bfc568f7a770454c9cef639bdd6c1036.jpg
 • logo f54e15b1f38c434292ac1dbc720cd9b9.jpg
 • logo 2146542cbf244189b1c76ea37e4792b7.jpg